Bestuur, beloningsbeleid en hoofdlijnen beleidsplan

Voorzitter:

Imke Emons

Penningmeester:

Geert Emons

Secretaris:

Anja Emons

Het beloningsbeleid.
De bestuurders, buddy's en experts van Stichting LIVA ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
Stichting LIVA heeft geen personeel in dienst, en bestaat dus alleen uit vrijwilligers. 
Aangezien stichting LIVA enkel uit vrijwilligers bestaat is het beloningsbeleid niet van toepassing
 
Hoofdlijnen van het  beleidsplan van Stichting LIVA:
Het beleid van Stichting LIVA is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door steun en hulp in Nederland. Dat kan bij een zware tijd rond om de bevalling maar ook bij ziekte,ongeval en/of overlijden van een kind (of kinderen).
Stichting LIVA heeft géén winstoogmerk. De donatie's, opbrengsten van verkopen van artikelen, maar ook alle andere inkomsten, komen in zijn geheel ten goede van de stichting.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
Binnen stichting LIVA kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als het ware het eigen vermogen.
Stichting Liva werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:
- eenmalige donatie's cq giften, 
- vaste donateurs
- opbrengsten van actie's, verkopen van gedoneerde goederen en/of diensten.